top of page

Before 960
Pomeran
ian tribal state

ca 960 - 1227
Duchy/Kingdom of Poland

 

1227-1294
Duchy of Pomerania

1294-1308 
Kingdom of Poland

1308-1454
State of the Teutonic Order

1454-1793
Kingdom of Poland/Polish–Lithuanian Commonwealth (first republic)

1793-1807
Kingdom of Prussia

1807-1814
Free City of Gdańsk (under the protection of France)

1814-1920
Kingdom of Prussia/German Empire/Weimar Republic

1920-1939
Free City of Gdańsk (under the protection of League of Nations)

1939-1945
German Reich

1945-1989
Polish People's Republic

1989
Republic of Poland (third Republic)

1920-1939
Free City of Gdańsk (under the protection of League of Nations)

1920-1939
Free City of Gdańsk (under the protection of League of Nations)

1920-1939
Free City of Gdańsk (under the protection of League of Nations)

1920-1939
Free City of Gdańsk (under the protection of League of Nations)

1920-1939
Free City of Gdańsk (under the protection of League of Nations)

1939-1945
German Reich

1939-1945
German Reich

1939-1945
German Reich

1945-1989
Polish People's Republic

1945-1989
Polish People's Republic

banner 2 copia.jpg
ch

Gdańsk Fortress CULTURAL HERITAGE ROUTE
Documentation of monumental complexes in Gdańsk 

MAPPA DANZICA copia.jpg

Earliest fortifications of the city 14th-15th
Medieval Period

15 Latarniana

(PL) Baszta Latarniana

(DE)Wehrturm in der Laternengasse

16 Straw Tower

(PL) Baszta Słomiana

(DE) Strohturm

17 Torture House and Prison Tower

(PL) Zespół przedbramia Ulicy Długiej

(Katownia i Wieża Więzienna)

(DE) Langerstraßentorkomplex (Peinkammer und Stockturm)

 

18 Corner Tower

(PL) Baszta Narożna
(DE) Eckturm am Stadthof

19 Corner Walls

(PL) Murami Narożna

20 Schultz Tower

(PL) Baszta Schultza

(DE) Schultz Turm

21 Tower of Anchors

(PL) Baszta Kotwiczników

(DE) Ankerschmiedeturm

22 Pod Zręb Tower

(PL) Baszta pod Zrębem / Baszta Atutowa

(DE) Trumpfturm

23 White Tower

(PL) Baszta Biała
(DE) Weißer Turm

24 New Tower

(PL) Baszta Nowa

(DE) Neuer Turm

25 Remains of the walls of the Teutonic castle

(PL) Relikty murów zamku krzyżackiego

(DE) Relikte der Mauern der Deutschordensburg

1 Cow’s Gate

(PL) Brama Krowia

(DE) Kuhtor

2 Cog Gate (new green gate)

(PL) Brama kogi teraz Brama Zielona

3 Chlebnicka Gate

(PL) Brama Chlebnicka

(DE) Brotbänkentor

4 St. Mary's Gate

(PL) Brama Mariacka

(DE) Frauentor

5 Holy Spirit Gate

(PL) Brama Świętego Ducha

(DE) Heilige Geist Tor

6 Crane Gate

(PL) ŻurawKrantor

7 St. John's Gate

(PL) Brama Świętojańska

(DE) Johannistor

8 Staganiarska Gate

(PL) Brama Straganiarska
(DE) Häkertor

9 Golden Gate

(PL) Złota Brama

(DE) Goldenes Tor (Langgasser Tor)

10 Stągiewna Gates

(PL) Brama Stągiewna
(DE) Milchkannentor

11 Swan Tower

(PL) Baszta Łabędź

(DE) Schwanturm

12 Eastern part of northern Walls

(PL) Murami Łabędź

13 Western part of northern Walls

(PL) Murami Katov

14 Jacek Tower

(PL)Baszta Jacek
(DE) Kiek in de Kök Turm

Early modern fortifications
16th century and first half of 17th century

33 Wyskok Bastion

(PL) Bastion Wyskok

(DE) Aussprung Bastion

34 Bear Bastion

(PL) Bastion Miś
(DE) Bëren Bastion

35 Królik Bastion

(PL) Bastion Królik

36 St. Elizabeth’s Bastion

(PL) Bastion Św. Elżbiety

(DE) Elisabeth Bastion

37 Cat Bastion

(PL) Bastion Kot

(DE) Katze Bastion

38 Wiebe Bastion

(PL) Bastion Wibego
(DE) Wieben Bastion

26 High Gate

(PL) Brama Wyżynna

(DE) Hohes Tor

27 Lowland Gate

(PL) Brama Nizinna

(DE) Leeges Tor

28 Żuławy Gate (Long Gardens Gate)

(PL) Brama Żuławska (Brama Długich Ogrodów)
(DE) Langgarter Tor

29 St Gertrude Bastion

(PL) Bastion św. Gertrudy

(DE) Gertrude Bastion

30 Aurochs Bastion

(PL) Bastion Żubr

(DE) Aurochs Bastion Maidloch Bastion

31 Stone Sluice (Main Sluice)

(PL) Śluza Kamienna (Główna Śluza)

(DE) Steinschleuze (Hauptschleuse)

32 Wolf Bastion

(PL) Bastion Wilk

(DE) Wolf Bastion

External fortifications
Second half of the 17th and 18th centuries

39 Jesuit Rampart

(PL) Szaniec Jezuicki

(DE) Jesuiten Schanze

40 Fortification of Bishops Hill

(PL) Fortyfikacje Biskupiej Górki

(DE) Bishofs Berg Fortifications

41 Fortifications of Gradowa Hill (Grodzisko)

(PL) Zespół fortyfikacji Grodziska

(DE) Hagels Berg

42 Wisłoujście Fortress Complex

(PL) Zespół fortyfikacji Wisłoujścia

(DE) Weichselmünde

Fortifications 
19th and 20th centuries

43 Fortifications of Railway Gate

(PL) Brama kolejowa 

44 Osiek Shelter

(PL) Schron na Osieku

45 Hospital Shelter

(PL) Schron szpitala na ul . Klinicznej

46 Seagulls Rampart

(PL) Mewi Szaniec

(DE) Möwen Schanze

47 Westerplatte Peninsula Fortification

(PL) Zespół fortyfikacji Westerplatte
(DE) Westerplatte Fortification

48 Port Battery

(PL) Bateria Portowa

(DE) Port Baterie

49 Beach Battery

(PL) Bateria Plażowa

(DE) Strand Baterie

50 Village Battery

(PL) Bateria Wiejska

(DE) Dorfbatterie

bottom of page